Proces integracji środowiska prawniczego i lekarskiego rozpoczęty

9 lipca 2014 Bez kategorii 0

Stało się to za sprawą I Kongresu Medycznego „Błędy medyczne – wyzwanie dla prawa i medycyny”, który odbył się we Wrocławskim Centrum Kongresowym we Wrocławiu. Organizatorami wydarzenia byli: Evento SA oraz Mecenas Justyna Flankowska.

Stało się to za sprawą I Kongresu Medycznego „Błędy medyczne – wyzwanie dla prawa i medycyny”, który odbył się we Wrocławskim Centrum Kongresowym we Wrocławiu. Organizatorami wydarzenia byli: Evento SA oraz Mecenas Justyna Flankowska.

Jakie wnioski?
 
- W opinii samych uczestników było to bardzo udane wydarzenie, dlatego z radością myślę już o kolejnej edycji Kongresu, w którym tym razem poruszymy temat błędów lekarzy w komunikacji z pacjentem – mówiła tuż po zakończeniu Kongresu Mecenas Justyna Flankowska.

Ale za nim Evento S.A. rozpocznie zbieranie zgłoszeń do udziału w następnym wydarzeniu, warto wrócić do wypowiedzi i komentarzy prelegentów. Byli wśród nich: rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, sędziowie sądów okręgowych i apelacyjnych, profesorowie medycyny i prawa, członkowie komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, członkowie komisji praw człowieka oraz adwokaci, którzy prowadzą procesy o błędy medyczne.
Kluczowy wniosek jest jeden: nie wszystkie zdarzenia medyczne prowadzą do odpowiedzialności lekarzy, ale bezwzględnie warto znać te, które prowadzą. Okazuje się, iż lekarze znajdują się znaczenie częściej na sali sądowej z powodu zwykłych zaniedbań, których przyczynami jest opieszałość, zmęczenie, brak zainteresowania pacjentem, brak dociekliwości, ciekawości – pogłębiania diagnozy, niż poważnych błędów w sztuce wykonywania zawodu.
Jednak jak podkreśla dr n. med. Grzegorz Luboiński, współpracownik Fundacji im. Stefana Batorego, medycyna nie gwarantuje nieśmiertelności. W przypadku zdarzeń medycznych współpraca lekarzy i prawników jest niezwykle cenna:   – Prawnik w obronie pacjenta musi czasem wystąpić przeciwko lekarzowi. Na dodatek obie korporacje posługują się dość hermetycznym językiem. Sam tego doświadczam, gdy występuję jako biegły – i sędzia i ja zastanawiamy się, co druga strona miała na myśli.

Stanowisko to potwierdza Paweł Szewczyk, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie: – Nie tylko lekarze powinni być świadomi swojej odpowiedzialności, ale też prawnicy powinni zrozumieć sytuację, wyzwania i ograniczenia systemu medycznego.
Warto dodać, iż to właśnie we Wrocławiu Sąd przyznał poszkodowanej rekordowe  1 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania oraz 13 tys. zł renty miesięcznie.
- Lekarze wykonują zawód w trudnych realiach, ten Kongres ma być jak zapięcie pasów bezpieczeństwa w rajdowym samochodzie. Ma pomóc wykonywać zawód świadomie i bezpiecznie – podkreśla Mecenas Justyna Flankowska.
A wszystko sprowadza się do szczegółów, takich jak np. staranne prowadzenie dokumentacji medycznej, czy rozmowa z pacjentem o ryzku i możliwych formach powikłań. - Zostały dziś uwypuklone i zdiagnozowane istotne problemy, dotyczące np. standardów leczenia – komentowała Mecenas Bogdana Słupska-Uczkiewicz, Członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Wydarzenie podsumował także Przemysław Bandura, prezes Evento S.A.: – Dziś obradujemy w sali na 300 osób, ale Kongres będzie cykliczny i mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się w sali na 1000 osób. To możliwe, gdyż jak pokazuje dzisiejsza debata, integracja dwóch niezależnych środowisk jest nie tylko wartościowa, ale i konieczna.

 blog-photo

Na zdjęciu organizatorzy Kongresu: Przemysław Bandura, prezes Evento S.A. oraz Mecenas Justyna Flankowska wraz z prof. Wojciechem Witkiewiczem, który mówił o szczególnym rodzaju błędów medycznych mogących wystąpić przy użyciu zaawansowanych technologii, w tym robota Da Vinci oraz operacji pacjenta na odległość.

PRELEGENCI I KONGRESU MEDYCZNEGO

Prof. dr hab. n med. Wojciech Witkiewicz, doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Prezes pierwszego w Polsce Towarzystwa Chirurgii Robotowej, ordyna­tor Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Transplantacyjnej, Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii, kierownik projektu „WROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej”

Prof. dr hab. Jerz Skorupka, Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  

Jolanta Orłowska-Heitzman, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego

Małgorzata Łoboz, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Paweł Szewczyk, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Mecenas Andrzej Malicki, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, Członek Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Wojewodzie Dolnośląskim

Mecenas Bogdana Słupska-Uczkiewicz, Członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Dr n. med. KonradLeśniakowski, Członek Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Wojewodzie Dolnośląskim, biegły sądowy

Dr n. med. Grzegorz Luboiński Współpracownik Fundacji im. Stefana Batorego

 

PATRONI HONOROWI KONGRESU

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.
Okręgowa Izba Adwokacka we Wrocławiu

blog-photo2Mecenas Andrzej Malicki, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu
 
Gratulacje dla organizatorów! To ważny temat, szczególnie teraz, gdy powstają nowe instytucje, które mają orzekać, co jest zdarzeniem medycznym, a co nie. Cieszę się, że jestem tu z Państwem.

 

blog-photo3Prelegenci poruszali ważne tematy. Uczestnicy zadawali pytania i polemizowali.

 

 

 

blog-photo4 Temat I Kongresu Medycznego był interesujący także dla mediów.

blog-photo5

vento S.A. oraz Mecenas Justyna Flankowska przygotowują merytoryczne podsumowanie wystąpień prelegentów w formie elektronicznej broszury. Jeśli są Państwo zainteresowani publikacją, prosimy o kontakt: p.wojtasinski@eventosa.pl

Zapraszamy na: www.kongresmedyczny.com