II Kongres Medyczny – Idea

O kongresie

Rok 2015 rokiem komunikacji z pacjentem
Komunikacja to podstawa leczenia. Słowo może wspierać proces leczenia, a może także powodować emocje, które kończą się na sali sądowej. To nowatorskie spojrzenie na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty w XXI wieku. Czego więc pacjent tak naprawdę oczekuje od lekarza? To szczególnie ważne pytanie, jeśli uwzględnimy fakt, że liczba spraw sądowych dotycząca błędów medycznych i zaniedbań lawinowo rośnie. Pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw, a sądy skazują lekarzy za diagnozę i leczenie niezgodne z prawem i sztuką lekarską. Błędy lekarskie bowiem dotykają dóbr najwyżej chronionych w każdym systemie prawnym, tj. życia i zdrowia. Media tego typu sprawom uważnie się przyglądają i je piętnują. Jako organizatorzy Kongresu dążymy do odnalezienia równowagi pomiędzy słusznymi prawami pacjenta a słusznymi prawami lekarza.

Fakty są następujące: niemal każdego dnia w całej Polsce toczą się sprawy sądowe, które pacjenci wszczynają przeciwko swoim lekarzom. Okazuje się też, że nie ma usystematyzowanej wiedzy,      w jaki sposób lekarz może bronić swoich racji. Pierwsze minuty, gdy niezadowolenie pacjenta eskaluje, są kluczowe. Tu nie można popełnić błędów. Jak więc się zachować i to zarówno w kontekście emocji, doboru słów, ale też późniejszych konsekwencji prawnych?

Prawo pacjenta do informacji, świadoma zgoda na zabieg, klauzula sumienia oraz metody komunikacji z pacjentem będą tematem II Kongresu Medycznego pod hasłem „Komunikacja w procesie leczenia – wyzwanie dla prawa i medycyny”. Otrzymana wiedza pozwoli na bezpieczne i w satysfakcjonujące wykonywanie jednego z najważniejszych zawodów w historii ludzkości.

Do udziału w Kongresie zapraszamy: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, studentów medycyny, jak również dyrektorów, ordynatorów i kierowników publicznych i niepublicznych placówek medycznych oraz właścicieli prywatnych gabinetów.

 

II Kongres Medyczny odpowie na ważne pytania:

  • jakie prawa mają pacjenci?
  • jakie prawa mają lekarze?
  • jak ustrzec się błędów w komunikacji?
  • jak zbudować relację z pacjentem?

Kongres uporządkuje też wiedzę o orzecznictwie sądowym i co warto podkreślić: wiedza dotycząca wyroków nigdzie dotychczas nie została jeszcze usystematyzowana. Prelegenci będą powoływać się na konkretne rozwiązania ustawowe. Omówią też przypadki, które wydarzyły się na przestrzeni ostatnich lat.
Dzięki udziałowi w Kongresie lekarze nie tylko zostaną poinformowani o swoich prawach, ale od najlepszych specjalistów uzyskają wiedzę o strategiach komunikacyjnych, które mogą uchronić ich przed procesem sądowym.
Większość osób uważa, że mówienie jest równoznaczne z komunikowaniem się, a w konsekwencji z porozumieniem. Nic bardziej mylnego. Komunikacja to sztuka. Łatwo możemy zostać odebrani sprzecznie z naszymi intencjami. A to może już rodzić prawne konsekwencje, np. w momencie przyjmowania od pacjenta świadomej zgody na zabieg. Odważymy się nawet powiedzieć, że w niektórych przypadkach umiejętność komunikowania jest równie istotna, jak umiejętność posługiwania się skalpelem.

Procesom można zapobiegać
Co ciekawe, okazuje się, że pacjenci, którzy złożyli pozwy przeciwko lekarzom, często zgodnie twierdzą, że odstąpiliby od spraw sądowych: „gdyby tylko lekarz nas poinformował”, „gdyby z nami porozmawiał”, „gdyby nas wysłuchał”, „gdyby wyjaśnił nam ryzyko związane z zabiegiem”.

Lekarze pod lupą
Statystyki pokazują, że od 3-4 lat polskie sądy coraz częściej zasądzają wyroki na korzyść pacjentów. Dzięki mediom lokalna sprawa szybko może stać się sprawą ogólnokrajową. Ową spiralę może zatrzymać tylko szybka reakcja i odpowiednia komunikacja kryzysowa. Istnieją techniki, strategie, konkretne rozwiązania, które będą omawiane podczas II Kongresu Medycznego, które lekarze będą mogli wykorzystać bezpośrednio w pracy z pacjentem. Dzięki tym rozwiązaniom, wykonywanie zawodu lekarza stanie się bezpieczniejsze, ponieważ porozumienie pomiędzy lekarzem a pacjentem minimalizuje ryzyko skierowania spraw na drogę postępowania sądowego.

„Szeroko zakrojone badania wykazały, że nawet najbardziej kompetentny i wykształcony lekarz, nie jest wstanie pomóc pacjentowi bez otwartej, dobrej komunikacji”
Asnani MR. (2009)

Według badań...

71%
65%
75%
21%
skarg o popełnienie błędów medycznych
spowodowanych jest brakiem komunikacji między pacjentem a lekarzem
szkół medycznych w USA
wprowadziło zajęcia z technik komunikowania się
lekarzy
twierdzi, że dobrze komunikują się z pacjentem
pacjentów
dobrze ocenia komunikację z lekarzem

I Kongres Medyczny wspierali

 

Źródła:

1. Beckman, H. B., Markakis, K. M., Suchman, A. L., & Frankel, R. M. (1994). The doctor-patient relationship and malpractice. Lessons from plaintiff depositions. Archives of Internal Medicine, 154(12) 1365-1370
2. Kalet A, Pugnaire MP, Cole-Kelly K, Janicik R, Ferrara E, Schwartz MD, et al. Teaching communication in clinical clerkships: models from the macy initiative in health communications. Acad Med. 2004;79(6):511-520
3. Tongue J. R., Epps H. R., Forese L. L. Communication skills for patient-centered care: research-based, easily learned techniques for medical interviews that benefit orthopaedic surgeons and their patients. J Bone Joint Surg Am. 2005;87:652–658

© 2015 Kongres Medyczny

Back to top