Rok 2015 - rokiem komunikacji z pacjentem

Polskie sądy wydają coraz bardziej surowe wyroki za błędy i zaniedbania medyczne. Kwoty, o których mówimy to miliony złotych, często też rysa na wizerunku i medialne zamieszanie. Jeśli przeanalizujemy te sytuacje krok po kroku, zobaczymy, że większości procesów sądowych można byłoby…

czytaj więcej…

…uniknąć, gdyby komunikacja między pacjentem i lekarzem wyglądała inaczej. Inaczej, czyli jak? Rok 2015 ogłaszamy rokiem komunikacji z pacjentem. Nas, jako organizatorów, zainspirowało wiele relacji pacjentów, którzy mówili: „gdyby tylko lekarz mnie wysłuchał, gdyby ze mną rozmawiał, nie walczyłbym w sądzie”. To problem wielowarstwowy, ale niezaprzeczalnie emocje pacjentów są tak samo ważne, jak diagnozowana u nich choroba.
Z drugiej strony rozumiemy lekarzy. Wiemy też, co zrobić, żeby ułatwić im pracę i uczynić ją bezpieczniejszą, obronić przed procesami, a w razie błędów ograniczyć konsekwencje roszczeń.
Porozmawiamy?

Razem: lekarze, prawnicy, psychologowie, eksperci do spraw komunikacji

Prelegentami Kongresu będą: lekarze, sędziowie, psychologowie, rzecznicy praw pacjenta, trenerzy komunikacji. Przekażemy konkretną wiedzą o prawach i obowiązkach lekarzy wobec pacjentów, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami i którą można stosować skutecznie w praktyce.

czytaj więcej…

Ponadto uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach z komunikacji, podczas których poznają konkretne techniki rozmowy z pacjentem, emocje pacjentów i ich wpływu na proces leczenia.
Przypomnimy także sens słów Homera: „Jeden doświadczony lekarz jest wart stu wojowników”.
Na koniec przedstawimy najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące świadomej zgody na zabieg, informowania pacjenta o stanie zdrowia, odstąpienia od leczenia oraz powstrzymania się od leczenia ze względu na tzw. klauzulę sumienia.

Konsekwencje prawne złej komunikacji

Art. 31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty szczegółowo określa prawo pacjenta do informacji, które poprzedza udzielenie przez pacjenta świadomej zgody na leczenie (art. 32 powołanej ustawy). Co to oznacza dla lekarza? Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem?

czytaj więcej…

Kiedy zaniechanie rozmowy może skutkować uznaniem leczenia za nieprawidłowe? Jakie informacje należy przekazać pacjentowi i w jakich okolicznościach? Czy zgoda tzw. blankietowa może ochronić szpital przed roszczeniami pacjentów? W jakich okolicznościach można powstrzymać się od udzielenia świadczeń zdrowotnych niezgodnych z sumieniem lekarza?
Czy wiesz, że zgodnie z art. 13 Kodeksu Etyki Lekarskiej, obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia. Informacja udzielona pacjentowi powinna być sformułowana w sposób dla niego zrozumiały, a lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościach zastosowania innego postępowania medycznego. Jak przeprowadzić taką rozmowę z pacjentem?
Odpowiedzi na powyższe pytania będą przedmiotem prelekcji i dyskusji z udziałem uczestników Kongresu. Serdecznie zapraszamy także do włączenia się do dyskusji nad modelem rozmowy z pacjentem na naszym blogu.

  Uczestnicy Kongresu otrzymają prestiżowy certyfikat:

„LUBIĘ MOJEGO PACJENTA. Rozmowa jest tak samo ważna, jak leczenie”

Prawnik nie tylko broni na sali sądowej, ale także chroni przed sądem

Podczas I. Kongresu Medycznego dyskusja toczyła się między lekarzami i prawnikami. W tym roku zapraszamy także wybitnych ekspertów do spraw komunikacji, rozwiązywania sytuacji kryzysowych i mediacji. To interdyscyplinarne grono wypracuje pomysły, sugestie i standardy komunikacji wraz z podpowiedziami, jak wdrożyć je w codzienną pracę.  

Pacjent

Wysoki Sądzie, ten lekarz nawet z nami nie rozmawiał! Burknął coś na korytarzu! Nie poinformował nas o rozpoznanej chorobie i sposobie leczenia. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. A to był najbardziej dramatyczny moment w naszym życiu. Potraktował nas jak przedmiot.

 

Lekarz

Wysoki Sądzie, to był skomplikowany przypadek. Rokowania od początku były słabe. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Operacja trwała 10 godzin. Wyczerpaliśmy wszystkie dostępne możliwości.

Sąd

Z uwagi na to, że pozwany lekarz naruszył prawo poprzez pominięcie kluczowego elementu, jakim jest odebranie świadomej zgody pacjenta na zabieg po uprzednim poinformowaniu o postawionej diagnozie, metodach leczenia i związanym z nimi ryzyku, zasądzam od pozwanego na rzecz powoda kwotę...

Pacjenci coraz częściej wygrywają procesy sądowe. Jakie lekarze powinni wyciągnąć z tego wnioski? Jakie są ich prawa? Jakie konsekwencje czekają ich po przegranym procesie o popełnienie błędu medycznego? Na co powinni zwracać szczególną uwagę?

Kongres

  podzielimy na bloki dotyczące świadomej zgody pacjenta, komunikacji z pacjentem, mediacji i negocjacji przedsądowych oraz orzecznictwa sądów w procesach cywilnych i karnych.

W I edycji Kongresu wzięli udział znakomici prelegenci. Wśród nich:

Prof. dr hab. n. med.Wojciech Witkiewicz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

  Paweł Szewczyk Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

    

   Jolanta Orłowska-Heitzman Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

     

    Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

      

     Małgorzata Łoboz Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

       

      Mecenas Andrzej Malicki Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

        

       Mecenas Bogdana Słupska-Uczkiewicz Członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

         

        Dr n. med. Konrad Leśniakowski Członek Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Wojewodzie Dolnośląskim

          

         Dr n. med. Grzegorz Luboiński Współpracownik Fundacji im. Stefana Batorego

           

          Podamy praktyczne strategie

          zarówno z zakresu komunikacji, jak i konkretnych prawnych rozwiązań, w tym orzecznictwa sądowego.

          I Kongres Medyczny wspierali

          W Polsce proces komunikacji

          z pacjentem reguluje szereg dokumentów,  w tym: Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Kodeks Etyki Lekarskiej oraz Ustawa o izbach lekarskich

          Kontakt

          Mec. Justyna Flankowska

          +48 71 341 85 58

          Magdalena Mańkowska

          +48 690 999 926

          Do zobaczenia

          © 2015 Kongres Medyczny

          Back to top